Svařovací pracoviště

SVAŘUJEME TYTO MATERIÁLY

Nabízíme široké kapacity svařování v podobě třech průmyslových robotických svařovacích pracovišť, jednoho pracoviště s kolaborativním robotem a dvěma laserovými svařovacími pracovišti na strojích TRUMPF a PRIMA POWER LASERDYNE.

Tyto svařovací kapacity jsou vhodné k realizaci zakázek se středně velkými a velkými sériemi. K zajištění malých či prototypových sérii využíváme ruční svařovací pracoviště s přípravkovými stoly.

ROBOTICKÉ SVAŘOVÁNÍ

Nabízíme kapacity třech robotických pracovišť, které jsou vybaveny vysoce kvalitními svařovacími roboty.

Nabízíme metody svařování MIG-MAG, PLAZMA TIG, MICRO MIG.

Svařování metodou MIG/MAG je označováno jako svařování tavící se elektrodou v ochranné atmosféře, jež zahrnuje několik metod obloukového svařování při použití různých druhů přídavných materiálů a ochranných plynů.

PLAZMA TIG je svařování wolframovou elektrodou v ochranné atmosféře. K tavení spojovaných dílů dochází vlivem elektrického oblouku, který hoří mezi elektrodou a svařovanými díly. Svařování pomocí plazmy má širokou oblast použití pro náročné spoje do 8 mm tloušťky.

MicroMIG je mechanické oddělování kapek bez pulzů. Mezi pohybujícím se drátem a obrobkem se opakovaně vytváří aktivní oblouk. Vysoký proud iniciuje tavení drátové elektrody - vytéká kapka do svařované lázně. Vhodné hlavně pro svařování tenkých materiálů.

TECHNICKÉ PARAMETRY

 • Výkon MIG/MAG 480 A
 • Výkon PLAZMA TIG 480 A
 • Výkon microMIG 300 A
 • Svařujeme: konstrukční ocel, nerez, hliník
 • Maximální velikost svařence: 2500x1600x1000 mm délky
 • Maximální hmotnost svařence 250 kg
Robotické svařování detail

KOLABORATIVNÍ ROBOT MIG/MAG

Je to pracoviště určené k přímému kontaktu mezi obsluhou a robotem. Což v některých případech má za následek zkrácení přípravných časů. Kolaborativní robot je osazen svařovací technologií MIG/MAG a je vhodný zejména pro méně a středně náročné sestavy.

TECHNICKÉ PARAMETRY

 • Výkon MIG/MAG 400 A
 • Svařujeme: konstrukční ocel, nerez, hliník
 • Vhodné pro často opakující se i menší série
 • Kratší přípravné časy než u průmyslových robotů
 • Maximální dosah: 1500 mm

LASEROVÉ SVAŘOVÁNÍ

Tuto technologii svařování nám umožní laserové řezaní stroje značky TRUMPF A PRIMA POWER LASERDYNE.

Laserové svařování patří mezi nejmodernější technologie, pomocí níž můžeme svařovat jak tenké plechy, tak masivní konstrukce. V našem případě se jedná o svařování bez přídavného materiálu. Metoda je také vhodné zejména tam, kde se svár již nijak neupravuje a je na pohledových stranách.

TECHNICKÉ PARAMETRY

 • Výkon laserového zdroje je 4 kW
 • Svařujeme: konstrukční ocel, nerez, hliník
 • Maximální velikost svařence: 4000x1500x750 mm délky
 • Vysoká homogenita sváru
 • Vysoká rychlost a stabilita sváru
 • Minimální tepelně ovlivněná zóna v okolí sváru
 • Nízké deformace výrobků
 • Možnost svařovat v těžko dostupných místech
Laserové řezání výlisků (3D)

Více informací

MRB Sazovice, spol. s r. o.

Sazovice 191, 763 01

Ing. Petr Hvězda

+420 577 112 539
+420 734 757 107
hvezda@mrb.cz